top

★ Cá nhân đăng ký nhãn hiệu độc quyền có được không? - Xem 178

Chủ thế làm chủ sở hữu nhãn hiệu độc quyền không bắt buộc phải là doanh nghiệp mà có thể là tổ chức, cá nhân, hộ kinh doanh… Nếu bạn muốn nhãn hiệu độc quyền gắn liền với tên tuổi của mình, tránh các tranh chấp phát sinh trong nội [...]


★ Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả - Xem 238

Đăng ký bảo hộ bản quyền tác giả không còn quá mới mẻ đối với mọi người nữa. Tuy nhiên, thủ tục này vẫn là một thủ tục đặc trưng yêu cầu hiểu biết đối với lĩnh vực Sở hữu trí tuệ để có thể tiến hành một cách trơn [...]